+48 798 000 087
biuro@immaginare.pl
8:00 - 16:00
Kim jesteśmy

Immaginare HR

Immaginare HR - stabilne zasoby ludzkie w dynamicznie zmieniającym się świecie gospodarczym

Jesteśmy agencją pracy specjalizującą się w uzupełnianiu braków kadrowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych.

Nie tylko łączymy ludzi z pracą, ale też budujemy trwałe relacje, rozumiemy marzenia i dajemy realne możliwości realizacji celów zawodowych oraz biznesowych.

Pełnimy rolę partnera strategicznego rozumiejącego zawiłości potrzeby przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy. Dostarczamy silne zasoby ludzkie, które przyczyniają się do sukcesu jednostki i całego biznesu.

Razem z naszymi przedsiębiorstwami partnerskimi tworzymy bezpieczne i wydajne środowiska pracy zorientowane na równoczesne spełnianie potrzeb pracowników oraz celów pracodawcy.

Stoimy po stronie Twojego biznesu, oferując wsparcie, wskazówki i kompleksowy pakiet zasobów.

Dołącz do naszej społeczności i poznaj partnerstwo wykraczające poza / oparte na doświadczeniu, bo „Najważniejsi są ludzie.”

 • Pozyskujemy pracowników i uzupełniamy braki kadrowe
 • Dbamy o szybką integrację personelu z kulturą i strukturą Twojej firmy
 • Utrzymujemy produktywność i motywację
 • Odciążamy w prowadzeniu administracji HR
 • Wspieramy zasobami ludzkimi w okresach zwiększonej ilości zamówień na towary i usługi Twojego przedsiębiorstwa
Immaginare HR

Zdejmujemy z barków naszych Partnerów zadania związane z zatrudnieniem pracowników

Uzupełniamy zasoby ludzkie przedsiębiorstw, umożliwiając im realizację celów w obliczu permanentnych przemian i nowo pojawiających się trendów rynkowych, które wpływają na możliwości zatrudnienia, dynamikę miejsca pracy oraz umiejętności i kompetencje potrzebne pracownikom oraz pracodawcom do reagowania na zmieniające się otoczenie.

Jesteśmy statecznym partnerem w obliczu ciągłych zmian gospodarczych

W szybko transformującym się krajobrazie gospodarczym, partnerstwo z agencją zatrudnienia posiadającą kompetencje do natychmiastowej reakcji na zmiany, zapewnia strategiczną przewagę oraz wyróżnianie się na rynku, umożliwia przedsiębiorstwu skupienie się na realizacji priorytetowych założeń i ciągłe wprowadzanie innowacji w wybranych obszarach.

Stawiając element ludzki w centrum swoich usług, przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw pozwalając na budowanie stabilnych, odpornych na zewnętrzne zmiany, fundamentów biznesu

Od 2020 roku efektywnie reagujemy na społeczne oraz biznesowe wyzwania związane z zatrudnianiem pracowników zagranicznych

Immaginare, powstało w trudnym dla całej Europy okresie. Następstwa pandemii i konfliktów gospodarczych znacząco wpłynęły na rynek pracy, powodując powszechne zmiany i wyzwania w różnych branżach i sektorach. W obliczu kryzysu, zebraliśmy międzynarodowy zespół praktyków zarządzających zasobami ludzkimi, by dostarczać rozwiązania kadrowe wspierające przedsiębiorstwa.

Poznaj nasz zespół

Zrozumienie potrzeb biznesowych

Posiadamy głębokie zrozumienie branż i specyficznych potrzeb firm w sektorach, z którymi współpracujemy. Swoje usługi dostosowujemy do unikalnych wymagań i kultury firm partnerskich.

Wysokiej jakości proces pozyskiwania talentów

Nasze działania opieramy na skrupulatnych procesach kontroli i weryfikacji, by mieć pewność, że rekrutowani kandydaci spełniają wymagane umiejętności i pasują do kultury organizacji.

Utrzymujemy rozległą sieć i zasoby różnorodnych, wykwalifikowanych kandydatów, co pozwala nam na sprawne pozyskiwanie pracowników.

Terminowość, skuteczność, poszanowanie zasobów

Szybko odpowiadają na zapytania klientów, wykazując zaangażowanie w niezwłoczne spełnianie potrzeb partnerów biznesowych.

Wiarygodne agencje wykazują skuteczność w dostarczaniu odpowiednich kandydatów, oszczędzając czas i zasoby swoich partnerów biznesowych.

Profesjonalizm, praktyki etyczne, inkluzywność

Przestrzegamy wysokich standardów etycznych, zachowując poufność, szanując prywatność oraz działając w zgodzie ze standardami prawnymi i branżowymi.

Promujemy inkluzywną, multikulturową atmosferę

Długoterminowe relacje oparte na partnerstwie

Na pierwszym miejscu stawiamy budowanie długoterminowych relacji, rozumiejąc, że trwały sukces wymaga ciągłej współpracy. Zapewniamy stałe wsparcie mające realny wpływ na osiągane wyniki naszych partnerów biznesowych.

Przejrzysta komunikacja

Prowadzimy otwartą i przejrzystą komunikację opartą na dialogu, informując pracowników i partnerów o szczegółach każdego etapu współpracy.

Zachęcamy do otrzymywania informacji zwrotnych, by na ich podstawie doskonalić swoje usługi.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Wykazujemy się elastycznością w obliczu zmieniających się wymagań biznesowych. Dostosowujemy strategię działania do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw.

Mamy doświadczenie w niestandardowych rozwiązań dostosowanych do unikalnych wymagań firm.

Mierzalne wyniki i wskaźniki sukcesu

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w efektywnym uzupełnianiu braków kadrowych.

Mierzymy i analizujemy wyniki, by skutecznie angażować się w sukces naszych przedsiębiorstw partnerskich.

Dołącz do naszej społeczności i poznaj partnerstwo wykraczające poza zwykłe staże. Stoimy po Twojej stronie, oferując wsparcie, wskazówki i kompleksowy pakiet zasobów, które wzmocnią Cię na Twojej drodze zawodowej.

Witamy w miejscu, w którym pielęgnuje się kariery, realizuje się potencjał i wykorzystuje możliwości. Twój sukces jest naszą misją, a my jesteśmy po to, aby Twoje aspiracje zawodowe przerodziły się w osiągnięcia.

Misja

Immaginare HR
 • Zapewniamy elastyczność w zatrudnianiu pracowników
 • Proaktywnie rozwiązujemy problemy kadrowe
 • Zmniejszamy obciążenie administracyjne przedsiębiorstw
 • Gwarantujemy zgodności prawną w procesach zatrudnienia
 • Udzielamy dostępu do globalnych zasobów ludzkich

WIZJA

Immaginare HR
 • Promujemy różnorodność w miejscu pracy poprzez zapewnienie równych szans kandydatom z różnych środowisk, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, wieku.
 • Dążymy do osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji pracodawców i osób poszukujących pracy, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, spersonalizowaną usługę i skuteczną komunikację w trakcie współpracy.
 • Wspieramy wzrost gospodarczy, zmniejszamy stopę bezrobocia i umacniamy lokalne przedsiębiorstwa poprzez strategiczne pośrednictwo pracy.
 • Uzupełniamy zasoby ludzkie przedsiębiorstw, umożliwiając realizację celów w obliczu dynamicznych przemian i nowo pojawiających się trendów rynkowych.

WARTOŚCI

Immaginare HR
 • Zrozumienie potrzeb biznesowych
 • Wysoka jakość procesu pozyskiwania pracowników
 • Terminowość, skuteczność, poszanowanie zasobów
 • Profesjonalizm, praktyki etyczne, inkluzywność
 • Długoterminowe relacje oparte na partnerstwie
 • Przejrzysta komunikacja
 • Elastyczność i zdolność adaptacji
 • Mierzalne wyniki i wskaźniki sukcesu
Napisz do nas!

Poznaj naszą ofertę

Zasoby ludzkie
dla Twojego biznesu
Zasoby ludzkie <br/>dla Twojego biznesu
Agencja Pracy
Agencja Pracy
Uzupełniamy
braki kadrowe
Uzupełniamy<br/>braki kadrowe